Impressum

Impressum

Verklaringen volgens § 5 van de TMG (Duitse telemediawet):

Natsu Foods GmbH & Co. KG

Jagenbergstr. 4b
41468 Neuss (Duitsland)

Bedrijfsleiding:

Tim Hörnemann, Tom Hörnemann, Christian Schmitz

Contact:

Tel.: +49(0)2131 7603 – 100
Fax.: +49(0)2131 7603 – 166
E-Mailadres: info@natsu.eu

Inschrijving:

Inschrijving in het Handelsregister.
Kantongerecht: Amtsgericht Neuss
Registernummer: HRA 6263

Btw-nummer:

Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27 a van het Umsatzsteuergesetz (Duitse btw-wet): DE814042310

Concept, vormgeving en ontwikkeling van deze webpagina:

Parasol Island GmbH

Neusser Straße 125
40219 Düsseldorf – Duitsland
+49 (211) 159220 – 0
www.parasol-island.com

Social Media

Dit impressum geldt ook voor onze social media-kanalen:
Facebook: https://www.facebook.com/natsufoods
Instagram: https://instagram.com/natsu_foods/

 

Aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s wordt zeer zorgvuldig aangemaakt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstenaanbieder zijn wij overeenkomstig § 7 al. 1 van de TMG voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, verstrekte en opgeslagen vreemde informatie te bewaken of omstandigheden te achterhalen die op een strafbaar feit wijzen. Dit geldt niet voor verplichtingen aangaande verwijdering of sluiting van informatievoorzieningen overeenkomstig de algemene wetgeving. Aansprakelijkheid aangaande deze punten is echter pas mogelijk wanneer een concrete schending van het recht onderkend wordt. Wanneer een schending onderkend wordt, zullen wij de desbetreffende inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom zijn wij voor deze inhouden niet aansprakelijk. De aanbieder of exploitant van de websites is verantwoordelijkheid voor de inhoud op deze websites. De sites waar u terecht kunt komen worden op mogelijke juridische overtredingen gecontroleerd wanneer u op de link klikt. Onrechtmatige inhoud was op het moment waarop u op de link klikte, niet bekend. Permanente controle van de inhoud van deze pagina’s is zonder concrete aanwijzingen op een juridische overtreding echter niet mogelijk. Wanneer een overtreding onderkend wordt, zal de desbetreffende link direct verwijderd worden.

Auteursrecht

Het Duitse auteursrecht geldt voor de gehele inhoud, die de exploitant op deze pagina’s heeft aangemaakt. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en voor elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. exploitant vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn slechts bedoeld voor particulier, en niet voor commercieel gebruik. In zoverre de inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd aangemaakt, geldt het auteursrecht voor derden. Inhoud van derden wordt als dusdanig aangeduid. Mocht u desondanks een overtreding op het auteursrecht vaststellen, vragen wij u hiervan melding te maken. Wanneer juridische overtredingen onderkend worden, zal deze inhoud direct verwijderd worden.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is normaal gesproken zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. In zoverre op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) vereist worden, vindt dit, voor zover mogelijk, plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsgaten aanwezig kunnen zijn. Persoonlijke gegevens kunnen daarom niet volledig tegen gebruik door derden beschermd worden.

Het gebruik van in het kader van de impressumsplicht gepubliceerde contactgegevens door derden ter verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor aangaande ongewenste verzending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (‘like-button’)

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Deze plug-ins herkent u aan het logo van Facebook of aan de ‘like-button’ (‘vind ik leuk’) op onze pagina. Een overzicht van deze plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de server van Facebook gemaakt. Facebook ontvangt dan de informatie, dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u op de ‘like-button’ klikt en gelijktijdig op Facebook ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze pagina’s op uw Facebook-profiel weergeven. Op deze manier kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als exploitant van de pagina’s geen kennis aangaande de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede van het gebruik hiervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook op: http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelt, dient u zich bij Facebook uit te loggen.

Verklaring gegevensbescherming Instagram

Op deze website zijn daarnaast plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, geïntegreerd. De Instagram plug-in herkent u aan de ‘Instagram-button’ op onze pagina. Wanneer u op de ‘Instagram-button’ klikt en gelijktijdig op Instagram ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze pagina’s op uw Instagram-profiel weergeven. Op deze manier kan Instagram het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als exploitant van de pagina’s geen kennis aangaande de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede van het gebruik hiervan door Instagram ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Instagram: verklaring gegevensbescherming Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website, die door middel van de cookie verkregen wordt, wordt normaal gesproken aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer op deze website de anonimisering van uw IP-adres geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten binnen het Europees economisch gebied eerst afgekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te onderzoeken, om rapporten over activiteiten op de website op te maken en om andere diensten, die met het gebruik van de website en van het internet gepaard gaan, voor de exploitant van de website aan te leveren. Het IP-adres dat voor Google Analytics nodig is, wordt niet in contact gebracht met andere gegevens van Google.

In de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat cookies worden opgeslagen; in dit geval wijzen wij u erop dat u mogelijk niet de volledige functies van deze website zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u verhinderen dat de gegevens die door de cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), aan Google worden doorgegeven alsmede door Google worden verwerkt. Download en installeer hiervoor de plug-in die in onderstaande link beschikbaar is: : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst waarmee reclame van Google Inc (‘Google’) op de website getoond kan worden. Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde Web Beacons (onzichtbare grafieken). Door middel van deze Web Beacons kan informatie zoals het aantal bezoekers op de pagina’s geanalyseerd worden.

De informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) en de te tonen reclame, die door middel van cookies en Web Beacons verkregen wordt, wordt normaal gesproken aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie kan Google aan partners van Google doorgeven. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door u opgeslagen gegevens in verbinding brengen.

In de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat cookies worden opgeslagen; in dit geval wijzen wij u erop dat u mogelijk niet de volledige functies van deze website zult kunnen gebruiken. Wanneer u van de website gebruikmaakt, stemt u de verwerking van voornoemde, persoonlijke gegevens door Google op de zojuist beschreven manier en voor de daartoe bestemde doeleinden toe.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Informatie over uw activiteiten op de websites, die door Natsu Foods GmbH & Co. KG geëxploiteerd worden, wordt opgeslagen (bijv. surfgedrag, bezochte onderliggende pagina’s van onze website, enz.). Het IP-adres van uw computer/laptop wordt opgeslagen en gebruikt voor de geografische modulatie van de inhoud.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensopslag en de verdere verwerking en gebruikmaking van gegevens door Facebook in samenhang met de inzet van communicatiemiddelen van Facebook, in het bijzonder Custom Audiences en de website Custom Audiences, alsmede instellingen ter bescherming van uw privéomgeving, kunt u teruglezen in de Richtlijnen Gegevensbescherming van Facebook, die onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn.

Bronnen:

Disclaimer eRecht24, eRecht24 Facebook verklaring gegevensbescherming, Google Analytics voorwaarden, Google Adsense verklaring gegevensbescherming

© 2018 Natsu Foods. Alle rechten voorbehouden.